Home » » Bơm bánh răng CBQL-F series

Bơm bánh răng CBQL-F series

 Bơm bánh răng CBQL-F
Thông số kỹ thuật:
Model: CBQL-F
Lưu lượng: 10 ~ 32 ml/v
Tốc độ quay: 2500 ~ 3000v/p.
Áp suất: 20 ~ 25 Mpa
Trọng lượng: 3.57 ~ 4.14kg.

Bơm bánh răng CBQL-F
Bơm bánh răng CBQL-F

Thông số kỹ thuật
Model Lưu lượng Áp suất
Mpa
Tốc độ
v/p
Trọng lượng
ml/v Min Max Min Max Kg
CBQL-F410 10 20 25 2500 3000 3.57
CBQL-F42.5 12.5 3.64
CBQL-F414 14 3.7
CBQL-F416 16 3.75
CBQL-F419.5 19.2 3.83
CBQL-F423 23 3.9
CBQL-F426.5 26.5 4
CBQL-F430 30 4.1
CBQL-F432 32 4.14