Home » » Bơm bánh răng HGP-1A-F series

Bơm bánh răng HGP-1A-F series

 Bơm bánh răng HGP-1A-F
Thông số kỹ thuật:
Model: HGP-1A-F, HGP-2A-F, HGP-3A-F,
Lưu lượng: 1 ~ 30 ml/v
Tốc độ quay: 500 ~ 3000v/p.
Áp suất: 180 ~ 210 Mpa

Bơm bánh răng HGP-1A-F
Bơm bánh răng HGP-1A-F

Thông số kỹ thuật
Model Lưu
lượng
Áp suất
Mpa
Tốc độ
v/p
Đường kính Trọng
lượng
ml/v Min Max Min Max Hoạt động Hút Xả Kg
HGP-1A-F1 1 180 210 1500 4500 1000 3/8''PT 3/8" PT 1
HGP-1A-F2 2 600 1.05
HGP-1A-F3 3 1.15
HGP-1A-F4 4 4000 1.8
HGP-1A-F5 5 3200 1.2
HGP-1A-F6 6 160 180 1.3
HGP-1A-F8 7.8 1/2" PT 1.3
HGP-2A-F2 2 180 210 1500 5000 900 phi 14.5 phi 14.5 1.63
HGP-2A-F3 3 850 1.63
HGP-2A-F4 4 4500 800 1.67
HGP-2A-F6 6 3500 700 1.69
HGP-2A-F8 7.5 3000 600 1.72
HGP-2A-F9 9 150 175 2500 550 1.75
HGP-2A-F11 10.5 2000 500 1.77
HGP-2A-F12 12 1.8
HGP-3A-F6 6 180 210 1800 3000 700 3/4" PT 1/2" PT 2.25
HGP-3A-F8 8.4 2.4
HGP-3A-F11 11 600 2.55
HGP-3A-F13 12 2.7
HGP-3A-F14 14.3 400 2.85
HGP-3A-F17 16.5 3.05
HGP-3A-F19 19.2 3.2
HGP-3A-F23 23 3.5
HGP-3A-F25 25 140 175 3.5
HGP-3A-F28 28 1 PT 3/4 PT 3.6
HGP-3A-F30 30 3.6