Home » » Bơm bánh răng GM2E

Bơm bánh răng GM2E


Bơm bánh răng GM2E.


Thông số kỹ thuật
Model Lưu lượng
ml/r
Áp suất (Mpa) Tốc độ tối đa
v/phút
Chiều dài
 (mm) 
P1 P2 P3
GM2E-F4 4.47 18 20 22 3000 40.4
GM2E-F6 6.37 42.4
GM2E-F11 11.49 46.6
GM2E-F14 14.04 48.7
GM2E-F17 17.86 51.7
GM2E-F19 21.06 54