Home » » Bơm dầu thủy lực cao áp 160SCY14-1B

Bơm dầu thủy lực cao áp 160SCY14-1B

Bơm dầu thủy lực cao áp 160SCY14-1B
Bơm dầu thủy lực cao áp 160SCY14-1B.
Thông số kĩ thuật
Model Áp suất Lưu lượng Lưu lượng Trọng lượng (kg)
Mpa  ml / r  L / phút
1000 v/phút 1500 v/phút
10 SCY14-1B 31,5 10 10 15 23,7
25 SCY14-1B 31,5 25 25 37,5 36
63 SCY14-1B 31,5 63 63 94,5 64,5
80SCY14-1B 31,5 80 80 120 56-74
160 SCY14-1B 31,5 160 160 240 150
Các loại bơm thủy lực khác : http://tapvn.com.vn/shops/bom-cong-nghiep/Danh-muc-san-pham-bom-thuy-luc-41420/