Home » » Bơm bánh răng CBQ-F series

Bơm bánh răng CBQ-F series

 Bơm bánh răng CBQ-F
Thông số kỹ thuật:
Model: CBQ-F
Lưu lượng: 10 ~ 63 ml/v
Tốc độ quay: 2000 ~ 3000v/p.
Áp suất: 12.5 ~ 25 Mpa
Trọng lượng: 3.57 ~ 8.4kg.

Thông số kỹ thuật
Model Lưu lượng Áp suất
Mpa
Tốc độ
v/p
Trọng lượng
ml/v Min Max Min Max Kg
CBQ-F410 10 20 25 2500 3000 3.57
CBQ-F412.5 12.5 3.64
CBQ-F416 16 3.73
CBQ-F420 20 3.85
CBQ-F425 25 16 20 3.97
CBQ-F432 32 12.5 16 2000 2500 4.14
CBQ-F520 20 20 25 2500 3000 6.8
CBQ-F525 25 7
CBQ-F532 32 7.3
CBQ-F540 40 7.6
CBQ-F550 50 16 20 2000 2500 7.9
CBQ-F563 63 8.4