Home » » Bơm bánh răng HLCB-D series

Bơm bánh răng HLCB-D series

 Bơm bánh răng HLCB-D
Thông số kỹ thuật:
Model: HLCB-D
Lưu lượng: 6 ~ 20 ml/v
Tốc độ quay: 800 ~ 3000v/p.
Áp suất: 10 ~ 12.5 Mpa

Bơm bánh răng HLCB-D
Bơm bánh răng HLCB-D
Thông số kỹ thuật
Model Lưu lượng Áp suất
Mpa
Tốc độ
ml/v Min Max v/p
HLCB-D00/06 6 10 12.5 800~3000
HLCB-D00/10 10
HLCB-D00/16 16
HLCB-D00/20 20