Home » » Trục kết nối bơm bánh răng NF series

Trục kết nối bơm bánh răng NF series

 Trục kết nối bơm bánh răng thủy lực NF
Thông số kỹ thuật:
Model: NF
Mô mem quay: 1000 ~ 25000 Nm.
Tốc độ quay: 350 ~ 1500v/p.
Trọng lượng: 28 ~ 256kg.

Trục kết nối bơm bánh răng NF
Trục kết nối bơm bánh răng NF
Thông số kỹ thuật
Model Mô mem quay (N.m) Tốc độ min
(r/min)
Tốc độ max
(r/min)
Trọng lượng
(kg)
NF10 1000 450 1500 28
NF16 1600 450 1500 31
NF25 2500 425 1500 38
NF40 4000 425 1500 49
NF63 6300 400 1500 62
NF80 8000 400 1500 73
NF100 10000 400 1500 98
NF125 12500 375 1500 154
NF160 16000 375 1000 175
NF200 20000 350 1000 241
NF250 25000 350 1000 256