Home » » Bơm bánh răng GPA series

Bơm bánh răng GPA series

 Bơm bánh răng thủy lực GPA
Thông số kỹ thuật:
Model: GPA
Lưu lượng: 1.76 ~ 63 ml/v
Tốc độ quay: 1500v/p.
Áp suất: 6.3/10 Mpa.

Bơm bánh răng GPA
Bơm bánh răng GPA
Thông số kỹ thuật
Model Lưu lượng Áp suất Tốc độ
ml/r Mpa v/phút
GPA1-1 1.76 6.3/10 1500
GPA1-2 2.75
GPA1-4 4.4
GPA2-6 6.9
GPA2-10 11
GPA2-16 17.3
GPA3-25 25.5
GPA3-40 40.8
GPA3-63 63.6