Home » » Bơm bánh răng CB-E

Bơm bánh răng CB-EBơm bánh răng CB-E
Bơm bánh răng CB-E.
Thông số kỹ thuật
Model Lưu lượng
ml/r
Áp suất (Mpa) Tốc độ tối đa
v/phút
Chiều dài
 (mm) 
Hiệu suất
P1 P2 P3  
CB-E0.26 0.27 16 18 20 3000 61..2 80%
CB-E0.32 0.33 61.7
CB-E0.38 0.39 62.2 82%
CB-E0.5 0.49 63
CB-E0.6 0.61 64 85%
CB-E0.63 0.64 64.2
CB-E0.75 0.76 65.2
CB-E0.88 0.88 66.2
CB-E1.00 1 67.2
CB-E1.25 1.25 69.2
CB-E1.5 1.54 71.5