Home » » Bơm bánh răng CMF-E series

Bơm bánh răng CMF-E series

 Bơm bánh răng CMF-E
Thông số kỹ thuật:
Model: CMF-F
Lưu lượng: 20~ 50 ml/v
Tốc độ quay: 600 ~ 3000v/p.
Áp suất: 16 ~ 20 Mpa
Trọng lượng: 7.3 ~ 8.4kg.

Bơm bánh răng CMF-E
Bơm bánh răng CMF-E
Thông số kỹ thuật
Model Lưu lượng Áp suất
Mpa
Tốc độ
v/p 
Hiệu suất Trọng lượng
ml/r Danh
 nghĩa
Max Min Max % Kg
CMF-E520-AFPS 20 16 20 600 3000 89 7.3
CMF-E532-AFPS 32 7.7
CMF-E540-AFPS 40 90 7.9
CMF-E545-AFPS 45 8.1
CMF-E550-AFPS 50 8.4