Home » » Bơm bánh răng CBN G series

Bơm bánh răng CBN G series

 Bơm bánh răng CBN G
Thông số kỹ thuật:
Model: CBN G
Lưu lượng: 4 ~ 25 ml/phút.
Tốc độ quay: 800 hoặc 3500v/p.
Công suất động cơ: 5.17 ~ 20.68kW.
Áp suất: 16 ~ 25 Mpa.

Bơm bánh răng CBN G
Bơm bánh răng CBN G
Thông số kỹ thuật
Model Lưu lượng Áp suất
Mpa
Tốc độ quay Hiệu suất Công suất
ml/v Danh nghĩa Max v/p % kW
CBN-G304 4 25 32 800~ 3500 >89 5.17
CBN-G306 6 7.7
CBN-G308 8 10.34
CBN-G310 10 12.93
CBN-G312 12 15.51
CBN-G314 14 18.1
CBN-G316 16 20.68
CBN-G318 18 20 25 18.62
CBN-G320 20 20.68
CBN-G325 25 16 20 20.68