Home » » Bơm dầu thủy lực cao áp 63MCY14 1B

Bơm dầu thủy lực cao áp 63MCY14 1B


Bơm dầu thủy lực cao áp 63MCY14
Bơm dầu thủy lực cao áp 63MCY14 1B.

Thông số kĩ thuật
Model Áp suất Lưu lượng Lưu lượng Trọng lượng (kg)
Mpa  ml / r  L / phút
1000 v/phút 1500 v/phút
1.25MCY14-1B 31,5 1,25 1,25 1,88 6,9
2,5 MCY14-1B 31,5 2.5 2.5 3,75 7.2
10 MCY14-1B 31,5 10 10 15 16,4
25 MCY14-1B 31,5 25 25 37,5 28,4
63 MCY14-1B 31,5 63 63 94,5 56
80 MCY14-1B 31,5 80 80 120 56-74
160 MCY14-1B 31,5 160 160 240 138
Các loại bơm thủy lực khác : http://tapvn.com.vn/shops/bom-cong-nghiep/Danh-muc-san-pham-bom-thuy-luc-41420/